Platforma językowa SP1

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
                            Current News  *  Aktuelles
*****************************************************************************

Dwujęzyczność w naszej szkole.
     W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie klasy pierwsze w naszej szkole objęte zostały programem innowacji pedagogicznej GET SMART WITH CLIL, której głównym celem jest wdrożenie elementów nauczania dwujęzycznego już od pierwszego etapu edukacyjnego. Według Komisji Europejskiej na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej, metoda zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego (CLIL – Content and Language Integrated Learning) jest najskuteczniejszym sposobem nauki drugiego języka. Oznacza bowiem taką organizację procesu nauczania, w której język angielski staje się środkiem przekazu informacji, wiedzy i naturalnym sposobem komunikowania się. W ramach tego rodzaju kształcenia uczniowie uczą się przedmiotów ze szkolnego programu nauczania, ale równocześnie doskonalą swoje umiejętności językowe. Uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu  wiedzy i poszerzaniu swoich wiadomości o świecie, równolegle wykorzystując i udoskonalając swoje umiejętności językowe.

     Innowacja polega na przeplataniu  treści języka angielskiego w  zajęciach nauczania zintegrowanego w klasie pierwszej na jednej godzinie tygodniowo. Zgodnie z podstawowymi złożeniami nowej podstawy programowej, wybrane treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, ekologicznej, muzycznej i plastycznej są integrowane z nauką języka angielskiego. Z treści programowych realizowane są zagadnienia z kręgów tematycznych, które albo pokrywają w obu programach, więc można je realizować w tym czasie równocześnie, albo są na tyle proste, iż można je przekazać uczniom posiadającym już minimalny zasób słownictwa oraz wiedzy gramatycznej (opartej na edukacji przedszkolnej) za pomocą języka angielskiego. Język angielski używany jest wszystkich wyżej wspomnianych dziedzinach, co wyzwala konkretne sytuacje komunikacyjne. Lekcje są prowadzone w formie swobodnych projektów, pogadanek, zabaw, gier dydaktycznych czy warsztatów. Bardzo ważnym elementem zajęć jest  krytyczne myślenie i kreatywność. Aby wzmacniać poczucie własnej wartości i pozytywny stosunek do nauki języka angielskiego, zakres treści nauczania jest uczniom dobrze znany i dotyczy ich najbliższego otoczenia, tj: zwierząt, zmieniających się pór roku i warunków atmosferycznych, kolorów, wyglądu zewnętrznego, członków rodziny, czynności, itp.

Szczegółowe treści oraz efekty realizowanych zajęć  dostępne są  w zakładce CLIL.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego